Eksport danych z programu SP4LVG
Import do DX4WIN-a lub innego logu

Aby przenieść swoje dotychczasowe łączności z programu SP4LVG do DX4WIN-a lub Loggera należy przekonwertować log do pliku w standardzie ADIF. W tym celu należy:

1. Przegrać i rozpakować do dowolnego katalogu na dysku twardym program "LVG2ADIF".
2. w logu SP4LVG nacisnąć klawisz F10, wybrać "EXPORT log files" i następnie "Log to ASCII". Wpisać daty początku oraz końca i nacinąć ENTER.

Okno w programie LVG

  3. uruchomić program LVG2ADIF, nacisnąć klawisz ZNAJDŹ, odszukać w podkatalogu PRINTER programu LVG   zbiór ASCII o nazwie Log_XXXX.TXT (zbiór, który przed chwilą został wyeksportowany) i nacisnąć przycisk START. Po chwili (lub dłuższej chwili - w zależności od ilości łączności) pojawi się komunikat informujący o konwersji i ilości łączności przekształconych w plik typu Log_XXXX.ADI. Plik w formacie ADIF jest gotowy.

Tak wygląda program do konwersji  

Utworzony plik ADIF mozna teraz zaimportować do każdego logu obsługującego ten format.