Menu:WinKey 9.0

Ostatnia wersja WinKeya autorstwa Steva, K1EL (9.0), mimo zastosowania niepozornego, 8-nóżkowego układu PIC ma bardzo duże możliwości. Jest to klucz CW, który poza standardową pracą z manipulatora ma wiele funkcji dostępnych poprzez interfejs szeregowy. Sterowanie klucza z komputera umożliwia korzystanie z przygotowanych wcześniej buforów oraz ustawianie szeregu parametrów klucza w zależności od potrzeb. Coraz więcej programów logujących ma wbudowany interfejs obsługujący ten klucz. Lista programów jest już dość długa, zaczynając od Logger32, poprzez TRX-Managera, Loggera N1MM, RCKRtty, MixW, a kończąc na WriteLogu.. Pełną listę programów można znaleźć na stronie Steva: www.k1el.com.


Niektóre cechy klucza WinKey:
 • Interfejs szeregowy 1200 Baud .
 • Interfejs do manipulatora CW.
 • Wyjście kluczowania (dod. logika TTL).
 • Wyjście PTT (dodatnie logika).
 • Regulowana prędkośc 5-99 WPM.
 • Regulowany odstęp pomiędzy znakami.
 • Regulowany stosunek kropka/kreska.
 • Bufor wejściowy na 32 znaki. 
 • Możliwość pracy HSCW .
 • Interfejs potencjometru prędkości.
 • Regulowany zakres reg. potencjometru. 
Teoria pracy klucza:

Komputer PC podłączony do WinKeya poprzez port szeregowy COM. WinKey jest podporządkowany komputerowi w ten sposób, że odbiera rozkazy i dane z komputera i działa zgodnie z nimi. PC może wysyłać rozkazy, gdy WinKey wysyła znaki Morse'a, co umożliwia dynamiczne zmiany konfiguracji. WinKey będzie komunikował się zwrotnie z komputerem z czterech powodów:

 • Aby poinformować komputer o zmianie statusu w WinKey.
 • Aby poinformować komputer o zmianie potencjometru prędkości.
 • W odpowiedzi na żądanie informacji z komputera.
 • Wysyłaniu zwrotnego echa w ASCII zarówno na znaki wysyłane z komputera, jak i z manipulatora (jeśli funkcja Echo back jest włączona).

  Z komputera do klucza mogą być przesyłane szeregowo dwa rodzaje informacji: rozkazy i dane. Rozkazy modyfikują pracę WinKeya w różny sposób, np. zmiejniając prędkość, zatrzymując nadawanie lub pytając o status. Dane mogą być literami, cyframi lub znakami, które można przesłać kodem Morse'a. Dane i rozkazy są różnie przetwarzane w WinKey. Dane są umieszczane w buforze seryjnym, który umożliwia wysyłanie danych z komputera z wyprzedzeniem, zanim poprzednie dane zostały nadane. Wielkość bufora to 32 znaki; jest to bufor typu FIFO (First In First Out - "pierwszy wchodzi - pierwszy wychodzi"). Oznacza to, że znaki są nadawane w takiej kolejności, w jakiej zostały wysłane z komputera do klucza. Ponieważ może to powodować znaczne opóźnienie pomiędzy wysłaniem danych z komputera a ich nadaniem przez klucz, rozkazy pomijają bufor FIFO i są natychmiast wykonywane. Umożliwia to dokonywanie zmian podczas trwającego nadawania.
  Ponieważ może się zdażyć, że nie jest wymagane natychmiastowe wykonywanie rozkazów, WinKey umożliwia również ich buforowanie. Oznacza to, że rozkaz jest umieszczany w buforze seryjnym i nie jest wykonywany dopóki nie opuści bufora. Przykładem użycia takiego rozkazu buforowanego jest wysłanie dwóch słów z dwoma różnymi prędkościami nadawania - pierwszego z prędkością 15 WPM, drugiego 20 WPM. Poprzez umieszczenie rozkazu prędkości pomiędzy słowami prędkość nadawania nie zmieni się dopóki pierwsze słowo nie jest całkowicie nadane. Nie wszystkie, ale wiele rozkazów natychmiastowych może być wprowadzanych jako rozkazy buforowane.

  Wykonanie klucza:

  Winkey jest zasilany bezpośrednio z portu szeregowego komputera i nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Pobór prądu jest minimalny, a zastosowany stabilizator umożliwia pracę przy małej różnicy napięć pomiędzy jego wejściem i wyjściem. Układ ma wyjścia kluczowania i PTT (otwarty kolektor), a także wejścia do potencjometru prędkości nadawania oraz do podłączenia manipulatora.


  Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej widoczne jest poniżej:  Płytka drukowana przystosowana jest do tranzystorów serii BC5xx, toteż stosując tranzystory 2N3906, 2N3904, 2N2222 czy 2N7000 należy pamiętać, że mają one inne wyprowadzenie końcówek niż BC547/BC557.
  Do sprawdzenia poprawności działania zmontowanego klucza można użyć programu Winkey Demo. Program umożliwia przetestowanie prawie wszystkich funkcji klucza. Do połączenia klucza z komputerem należy użyć kabla szeregowego 1:1, tzn. pin1 połaczony z pin1 itd, a nie kabla "null-modem" ze skrzyżowanymi żyłami.
  Poprzez zmianę przeznaczenia wyjścia "P" klucza (z programu sterującego) możliwe jest podpięcie głośnika i wykorzystywanie tego wyjścia do podsłuchu nadawanych sygnałów Morse'a zamiast sterowania PTT.
  Jeśli używa się również programu, który nie ma wbudowanej obsługi WinKeya, a umożliwia kluczowanie CW na linii DTR portu szeregowego, poprzez dodanie przełącznika można pominąć układ klucza i wykorzystać tylko tranzystor kluczujący układu:  Pliki do pobrania:

  Schemat WinKey
   Schemat WinKey wykonany w programie Eagle
   Pobierz plik
  wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 44 kb
    
  Płytka drukowana WinKey
   Schemat WinKey wykonany w programie Eagle
   Pobierz plik
  wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 7 kb
    
  Instrukcja montażu
   Instrukcja montażu - nieco więcej informacji niż na stronie powyżej
   Pobierz plik
  wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 138 kb
    
  C-Typer
   Darmowy program do obsługi klucza WinKey, autorstwa Ala, W6DZ
   Pobierz plik
  wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 483 kb
    
  Program testowy dla WinNT/ME/2000/XP (WKdemo)
   Pomocny program wspomagający testowanie klucza WinKey pod systemami Windows NT, ME, 2000 i XP
   Pobierz plik
  wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 384 kb