Menu:

Różne inne moje programy:

AntSwitch
 Program sterujący do przełącznika anten. Umożliwia sterowanie od 4 do 8 anten, przez port LPT jak również COM, w trybie binarnym lub BCD. Konfiguracja programu dostępna po kliknięciu na oknie programu prawym klawiszem myszy.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.01, rozmiar pliku: 248 kb
  
DS18B20
 Program obsługi termometru na układzie DS18B20 (nie na DS1820!!), z możliwością zapisu temperatury w pliku jako danych dla programu UI-View.
W programie znajduje się schemat interfejsu. W osobnym archiwum poniżej znajdują się pliki źródłowe programu (Delphi5).

W wersji 1.02 został poprawiony błąd przeliczania temperatury dla UI-View dla temperatur ujemnych.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.02, rozmiar pliku: 294 kb
  
DS18B20 - kod programu (Delphi 5)
 Kod programu (w Delphi 5)do obsługi termometru na układzie DS18B20 (nie na DS1820!!), z możliwością zapisu temperatury w pliku jako danych dla programu UI-View (wersja wykonywalna programu i opis do pobrania powyżej).
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.02, rozmiar pliku: 124 kb