Menu:

Programy wspomagające obsługę współzawodnictw prowadzonych w SP DX Clubie
oraz inne programy pomocnicze

Dodanie nowych podmiotów do SPDXC-Baza
 Ostatnie zmiany na liście DXCC związane z podmiotami PJ wymuszają zmiany w programie SPDXC-Baza. Załączony dokument pokazuje, w jaki sposób wprowadzić te zmiany do programu.
 Pobierz plik
wersja pliku: -, rozmiar pliku: 93 kb
  
SPDXC_BAZA wersja 7.03a
 całkowicie przebudowany program do prowadzenia zestawienia związanego ze współzawodnictwem DXCC w SPDXC.
Ostatnie zmiany na liście DXCC oraz zapowiedzi kolejnych, spowodowały konieczność zmiany podejścia do ewidencji osiągnięć DXCC. Dotychczas każda zmiana na liście DXCC wymuszała ingerencję w kod program. W najnowszej wersji programu zmiany na liście DXCC moga być wprowadzane przez każdego użytkownika samodzielnie, bez konieczności jakichkolwiek zmian w samym programie.
Podstawą listy DXCC w SPDXC_Baza są numery ADIF przyznanych każdemu podmiotowi. Nie są ważne prefiksy czy nazwy podmiotów, ani ich kolejność umieszczenia na liście. Każdy użytkownik może to teraz zmienić w zależności od potrzeb czy przyzwyczajeń. Również w przypadku utworzenia nowego podmiotu DXCC każdy z użytkowników może samodzielnie dopisać go do listy podmiotów i jedyne, na co musi zwrócić uwagę, to podanie poprawnego numeru ADIF przyznanego dla tego podmiotu.
Kolejną modyfikacją w stosunku do poprzednich wersji jest możliwość zaznaczenia medoty potwierdzenia QSO. W programie jest możliwe przypisanie każdemu QSO potwierdzenia papierową karta QSL lub potwierdzenia uzyskanego na LoTW. Jest to uwidocznione również na zestawieniu podmiotów do weryfikacji, dzięki czemu łatwo można rozróżnić podmioty, dla których należy przygotować karty QSL oraz podmioty, dla których źródłem potwierdzenia jest LoTW.
Dane z poprzednich wersji programu można przekonwertować programem Konwersja_SPDXC_Baza.exe, który znajduje się w spakowanym pliku. Można też po uruchomieniu SPDXC_Baza.exe próbować otworzyć plik z poprzedniej wersji programu - zostanie on automatycznie przekonwertowany. Chociaż program automatycznie zapisuje starą wersję plików danych, należy pamiętać przed przystąpieniem do pracy o zrobieniu kopii zapasowych.
Jeśli w plikach danych były dokonywane jakiekolwiek poprawki, np. został dopisany nowy podmiot, plik nie da się przekonwertować. Należy doprowadzić go wcześniej do postaci zgodnej z porzednią wersją programu i dopiero wtedy dokonac konwersji. W razie problemów z konwersją proszę o informację.
Wszystkie czynności związane z przygotowaniem weryfikacji są dostępne w menu Weryfikacja. Jest tam dostępna funkcja zapisu pliku do weryfikacji, drukowania listy podmiotów do weryfikacji, a po pozytywnym zweryfikowaniu podmiotów u Męża Zaufania funkcja weryfikacji danych w programie. W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia ADIF jako wyróżnika podmiotu, został zmieniony format pliku zawierającego podmioty do weryfikacji, który należy wysłać do Sekretariatu SPDXC.
Aby możliwe było automatyczne uaktualnianie osiągnięć w SPDXC, program używany do obsługi Sekretariatu SPDXC musiał zostać dostosowany do nowych wymagań. Zostały również przekonwertowane dane wszystkich członków SPDXC. Aby przejście na nowe oprogramowanie odbyło się bez zakłóceń, została ustalona data graniczna 01 lutego 2008r, po której wszystkie pliki do weryfikacji powinny być wygenerowane z nowej wersji programu. Bardzo proszę o przestrzeganie tych ustaleń, gdyż przyśpieszy to proces weryfikacji i ułatwi pracę Wieśkowi SP4Z.
W pakiecie znajduje się plik pomocy do programu w formacie pliku pomocy Windows oraz ten sam plik pomocy w formacie PDF. Wiem z własnego doświadczenia, że zaglądanie do tego typu dokumentów odbywa się w ostateczności, ale proszę poświęcić chociaż kilka minut na zapoznanie się z tym materiałem.

W spakowanym pliku znajduje sie baza podmiotów aktualna na dzień 2013-02-11 - tnx Zygi SP5ELA.

 Pobierz plik
wersja pliku: 7.03a, data: 2011-02-26, rozmiar pliku: 1797 kb
  
Biura QSL
 program umożliwiający określenie właściwego Okręgowego Biura QSL dla członków PZK oraz znalezienie QSL-Managera dla stacji specjalnych. W spakowanym pliku znajduje się tylko nowa wersja programu.
W tej wersji program przy każdym uruchomieniu pobiera z Internetu najnowsze wersje plików osec_qsl.txt i stacje specjalne.csv.
Przy sprawdzaniu grupowym program umozliwia równiez modyfikację źródłowego pliku ADIF, dodając pole QSL_VIA. Np. jeśli dla SP7DQR właściwe biuro QSL to SP5, do pliku ADIF dodawane jest pole <QSL_VIA:3>SP5
Jeśli potrzebna jest znajomość Oddziału PZK danej stacji, wystarczy nacisnąć F1. Przypominam, że najważniejszą informacją jest Okręgowe Biuro QSL, a nie numer OT PZK, więc podawanie go na karcie jest zbędne.

Wersja 3.0.0 została dostosowana do kodowanej transmisji https zaimplementowanej na stronie PZK. Aby program działał poprawnie, należy w konfiguracji programu zmienić adres http://pzk.org.pl/osec_qsl.txt na https://pzk.org.pl/osec_qsl.txt lub wykasować stary plik ini i uruchomic program bez niego.

Wersja 3.01 automatycznie dokonuje zmiany w linku do pliku OSEC_QSL.TXT oraz ma usunięty błąd automatycznego zapisu pliku do programu Checkcall.

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi dotyczące programu i danych.
 Pobierz plik
wersja pliku: 3.01, data: 2014-08-23, rozmiar pliku: 219 kb
  
Stacje specjalne
 plik zawierający wykaz stacji specjalnych. Plik najlepiej rozpakować do tego samego katalogu, w którym znajduje sie plik Biura QSL.exe.
Jeśli chcesz samodzielnie przesłać informację o nowej stacji specjalnej lub zmienić informację o QSL-Managerze kliknij na poniższy link. Otworzy się wtedy okienko umożliwiające wprowadzenie danych. Informacja zostanie przesłana do mnie, a ja umieszczę informację w pliku stacje_specjalne.

Dodaj informację o stacji specjalnej

 Pobierz plik
wersja pliku: 2013_06_11, rozmiar pliku: 9 kb
  
SPDXMaraton
 Nowa wersja programu. Program umożliwia zarządzanie bazą podmiotów.
Program nie jest kompatybilny z poprzednia wersją programu i na razie nie ma programu do konwersji danych.
Do programu nie ma pliku pomocy i pewnie z braku czasu nigdy nie powstanie, chyba że ktoś podejmie sie tego zadania :). Ale program został oparty o SPDXC-Baza i 95% zawartości pliku pomocy do tego programu ma również zastosowanie do SPDXMaratonu.
Do Andrzeja SP8FNA należy wysłać cały plik CSV - niestety nie działa funkcja automatycznego dodawania załącznika do maila i trzeba to zrobić samemu. Po wysłaniu pliku CSV można wybrać opcje weryfikacji danych, aby przy następnej weryfikacji wiedzieć, jaki stan był ostanio przekazany.
Nowa wersja 3.01 ma poprawiony wydruk zestawienia - wcześniej drukowana była nieprawidłowa liczba punktów.
 Pobierz plik
wersja pliku: 3.01, data: 2012-02-03, rozmiar pliku: 433 kb
  
KODY2SPPA
 Program umożliwiający określenie skrótu województwa (dyplom Polska) i skrótu powiatu (dyplom SPPA) na podstawie kodu pocztowego miejscowości. Ze względu na duża liczbę danych nie ukrywam, że mogą zdażyć się braki i pomyłki w kodach pocztowych. W takim przypadku bardzo proszę o informację, abym mógł dokonać niezbędnych korekt w pliku z danymi.
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.00, rozmiar pliku: 182 kb
  
Bibliteka SPPA.DLL
 Uzupełniona biblioteka kodów pocztowych do programu KODY2SPPA. Pobrany plik należy rozpakować i zastąpić nim oryginalny plik SPPA.DLL znajdujący się w katalogu programu KODY2SPPA. W spakowanym pliku znajduje się również historia zmian.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.02, rozmiar pliku: 59 kb
  
ADIF2SPPA
 Program umożliwiający import danych dotyczących SPPA z pliku ADIF zapisanego z Loggera32 do pliku EXCEL. Plik EXCEL (przygotowany przez Janusza SP5JXK) po wydrukowaniu jest gotowym zgłoszeniem do dyplomu SPPA. Aby program działał poprawnie statystyka dotycząca SPPA w Loggerze32 musi być prowadzona w polu podległych jednostek administracyjnych. Wtedy przy imporcie logu do ADIF umieszczana jest odpowiednia informacja dotycząca powiatu (np. <APP_LOGGER32_CNTY:4>S-IC). Importowane są tylko powiaty potwierdzone kartami QSL.
Niestety mimo wygenerowania aplikacji pozostaje najżmudniejsza część pracy - skompletowanie kart QSL według wygenerowanej listy :-(. Ponieważ program wpisuje do pliku EXCEL pierwsze znalezione QSO z danym powiatem (potwierdzone), często łatwiej jest podmienić znak stacji w aplikacji na ten, dla którego mamy akurat w ręku kartę potwierdzającą, niż szukać karty wstawionej przez program. Sugeruję znalezione karty od razu układać w kolejności skrótów powiatów. Upraszcza to późniejszą weryfikację listy z kartami QSL.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 247 kb