Menu:

Programy służące do konwersji plików tekstowych

ADIF2CCGen
 Program umożliwiający wygenerowanie z pliku ADIF z Loggera32 (menu Plik -> Eksport logów -> Plik ADIF) danych dotyczących statystyk do dyplomów prowadzonych w Loggerze32, a następnie dopisanie tych danych do pliku wykorzystywanego przez program CheckCall, opisany na stronie Dodatki Loggera32. Jeśli mamy w logu wpisane powiaty do SPPA, to przy pomocy tego programu informacje o powiatach z logu zostaną zapisane w pliku źródłowym CrossCheckera. Wpisanie teraz powiatu w pole znaku spowoduje, że zostanie wyświetlona w oknie CrossCheckera informacja, czy dany powiat jest potwierdzony lub zrobiony. Brak informacji ozbnacza, że jest to nowy powiat i na zrobienie QSO ze stacją z tego powiatu warto poświęcić trochę czasu HI.
Ponieważ programu można używać do generowania z danych dla różnych dyplomów, nie tylko polskich, program umożliwia określenie podmiotu, którego ma dotyczyć dyplom. Domyślnie nazwy pól to CNTY, USER2 i USER3. Klikając na nazwie pola prawym klawiszem myszy można zmienić nazwę dyplomu na używaną w logu.
Główne okno programu
Kliknięcie prawym klawiszem myszy na oknie programu pozwa również zmienić opisy dotyczące znalezionych danych do dyplomów. Domyślnie jest to "Worked" i "Confirm.".
Poniżej widoczne jest okno programu CheckCall po dopisaniu do jego pliku danych dotyczących SPPA i wpisaniu w pole znaku skrótu do powiatu "RWM".
W wersji 1.01 uwzględniony jest różny zapis danych w pliku ADIF dla głównych i podległych jednostek administracyjnych dla róznych podmiotów.

Okno CheckCall
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.01, rozmiar pliku: 204 kb
  
Log Recoverer
 Program umożliwiający odzyskanie danych z logu Loggera32. Czasami zdarza się, że jedyne co nam zostało z logu to plik .ISD, którego Logger32 nie chce otworzyć zgłaszając komunikat błędu. Jeśli nie była zrobiona kopia zapasowa logu, pozostaje próba odzyskania danych przy uzyciu programu Log Recoverer. Jego obsługa jest bardzo prosta - wystarczy wybrać plik ISD z Loggera32 i wskazać plik ADIF, w którym mają zostać zapisane dane. Jeśli uszkodzenie pliku nie było zbyt duże (wirusy, awaria dysku) jest duża szansa odzyskania całości lub przynajmniej części łączności.
W wersji 1.01 zostały zmienione pola ADIF dotyczące QSL dla LoTW i eQSL.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.01, rozmiar pliku: 189 kb
  
ADIF_FILTER
 Program umożliwiający selekcję rekordów z pliku ADIF. Program umożliwia wybór rekordów ze względu na:
 • datę QSO,
 • pasmo,
 • emisję,
 • strefę (CQ lub ITU),
 • QSL (papierowe) odeprane/wysłane,
 • LoTW QSL wysłane/odebrane,
 • eQSL wysłane/odebrane,
 • QSL przezanaczone do druku (papierowe/LoTW/eQSL) - dla Loggera32,
 • QSL przeznaczone do druku - dla TRX-Managera,
 • podmiot DXCC,
 • kontynent,
 • QSL-Managera,
 • operatora,
 • komentarz,
 • pole zdefiniowane przez użytkownika,
 • wybór niektórych pól z rekordu z możliwością zmiany ich kolejności,
 • wybór unikalnych danych z pliku,
 • wybór danych z pliku ADIF na podstawie danych z zewnętrznego pliku,
 • wybór stacji z określoną liczbą QSO,
 • zapis wyników szukania jako plik tekstowy/CSV,
 • wyświetlanie wyników szukania w postaci tekstowej.
 Pobierz plik
wersja pliku: 4.00, data: 2013.08.20, rozmiar pliku: 309 kb
  
ADIF2CABR
 Program umożliwiający konwersję plików ADIF do plików Cabrillo. Ta wersja generuje pliki Cabrillo dla zawodów KF, w czasie których wymieniane są jednoczęściowe grupy kontrolne (np. numer kolejny, numer strefy czy skrót województwa). W pliku ADIF powinna być informacja o raporcie odebranym (pole SRX) oraz informacja o raporcie nadanym (STX). Ta ostatnia może zostać wygenerowana przez program samodzielnie. Stałą grupę kontrolną (np. skrót województwa) można wprowadzić w odpowiednie pole edycyjne. Po wpisaniu tam pierwszego nadanego numeru seryjnego, przy użyciu funkcji "Auto Increase", możliwe jest także wygenerowanie kolejnych numerów seryjnych. Należy bardzo rozważnie korzystać z tej możliwości, zwłaszcza jeśli podczas zawodów został pominięty któryś numer seryjny lub został on podany dwukrotnie. W przypadku wybraniu nazwy zawodów "all other contests" program umożliwia podanie nazwy zawodów, których ma dotyczyć generowany plik Cabrillo.
Wersja 3.00 generuje plik zgodny z Cabrillo 3.0 oraz sprawdza poprawność wybrania grup kontrolnych.
W wersji 3.10 usunięto niewielkie błędy i dodano mozliość generowania dwuskładnikowych grup kontrolnych dla zawodów CQ WW RTTY.
 Pobierz plik
wersja pliku: 3.12, data: 2022.03.06, rozmiar pliku: 250 kb
  
ADIF2IOTA
 Nie jest to może standardowy konwerter, ale umieściłem go w tej grupie programów. Za sugestią Andrzeja SP8BWR napisałem go pod kątem Loggera32 i współzawodnictwa IOTA prowadzonego w SPDXC. Ponieważ Logger32 nie generuje zestawienia IOTA z podziałem na kontynenty, można to zrobić tym programem. Aby wygenerować zestawienie, należy wyeksportować cały log z Loggera32 do pliku ADIF i z takiego pliku wygenerować statystykę IOTA z podziałem na kontynenty. Znalezione wyspy można przeglądać, jak również zapisać do dodatkowych analiz. W wersji 1.02 zostały uwzględnione zmiany w specyfikacji ADIF 2.2.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.02, rozmiar pliku: 192 kb
  
ADIF2DXCC
 Jest to program ułatwiający przygotowanie zgłoszenia do DXCC. Dane dotyczące zgłoszenia można zaimportować z pliku ADIF (plik ADIF musi zawierać tylko te dane, które mają się znaleźć w zgłoszeniu, a każdy rekord QSO powinien mieć pole DXCC) lub wprowadzić ręcznie. Łączności w zgłoszeniu są sortowane zgodnie z wymaganiami DXCC (według pasm i emisji). Program umożliwia wydzielenie QSO, które znajdują się na jednej karcie - zgodnie z wymogami ARRL takie dane powinny znaleźć sie na końcu tabeli z wykazem QSO.
Wprowadzone dane mozna wydrukować bezpośrednio na drukarce, wysłać do programu MS Word lub Notatnika albo jedynie wkleić do schowka.
Wystarczy jeszcze tylko wypełnić drugi dokument (DXCC_Application.pdf) i wszystko jest gotowe.
Do przygotowania danych do pliku ADIF można się posłużyć np. programem ADIF_Filter.
Emisje SSB, AM, FM i SSTV zamieniane są na PHONE, a pozostałe emisje (poza CW) zamieniane są na RTTY.

Wersja 2.11 ma dodane pasmo 70CM. Dodana jest możliwość manualnego dodawania podmiotów Deleted.
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.11, data: 2011.08.17, rozmiar pliku: 433 kB
  
ADIF2TEXT
 Konwerter plików ADIF do plików TXT. Aktualnie można przekonwertować plik zawierający do 100000 QSO i do 100 pól ADIF. Przy konwersji można wybrać pola, które mają znaleźć się w pliku tekstowym oraz wybrać kolejność pól.
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.06, rozmiar pliku: 186 kb
  
DUPE_Selector
 Program do usuwanie duplikatów QSO z logu (pliku ADIF). Program porównuje znaki (CALL), datę QSO (QSO_DATE), czas QSO (TIME_ON) - z możliwością zdefiniowania maksymalnej różnicy czasu pomiędzy QSO lub jej zignorowania, pasmo (BAND) i emisję (MODE). Poprawne dane (bez duplikatów) zapisywane są do pliku ADIF, a znalezione powtórzone QSO do drugiego pliku w układzie: pierwsze QSO i powtórzone QSO. Dodatkowo w trzecim pliku zapisywane są powtórzone QSO z czasem zmienionym na czas pierwszego QSO, w celu wykorzystania np. w Loggerze32 do aktualizacji statusu QSL, jeśli dla QSO uznanego jako DUPE wprowadzone były QSL (synchronizacja).
Ze względu na przyjętą procedurę szukania powtórek trzeba uzbroić się w cierpliwość - działanie programu może być dość długie.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.02, data: 2014.06.24, rozmiar pliku: 204 kb
  
DX2ADIF
 Program do konwersji ADIF z DX4WIN na standardowy ADIF. Pole NOTES rozbijane jest na pola NAME i QTH, a z pola COMMENT tworzone są pola FREQ, QSL_VIA oraz pole OPERATOR.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.10, rozmiar pliku: 195 kb
  
ADIF2LVG
 Program umożliwiający konwersję pliku ADIF do formatu tekstowego, który mozna zaimportować do logu Wojtka SP4LVG. Ze względu na ostatnio duże zainteresowanie tym programem postanowiłem ponownie umieścić go na stronie.
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.00, rozmiar pliku: 174 kb
  
LVG2ADIF
 Program umożliwiający konwersję pliku zapisanego z logu Wojtka SP4LVG do formatu ADIF. Program powstał już dość dawno i usunąłem go ze strony po wprowadzeniu do logu LVG opcji bezpośredniego zapisu w formacie ADIF, ale wiele osób korzysta ze starszych wersji logu i postanowiłem umieścić ponownie ten program na stronie. Krótki opis całego procesu konwersji dostępny jest tutaj. W wersji 3.04 został zmieniony format dat zapisywanych przez program w pliku ADIF.
 Pobierz plik
wersja pliku: 3.04, rozmiar pliku: 116 kb
  
TEXT2ADIF
 Konwerter plików tekstowych do plików ADIF. Plik tekstowy musi mieć dane ustawione w kolumnach. Program nie wymaga instalacji, wystarczy rozpakować pliki do wybranego katalogu. Ponieważ obsługa programu jest nieco bardziej skomplikowana niż programu ADIF2TEXT, do programu dołączony jest plik pomocy, opisujący sposób korzystania z programu.
Program i plik pomocy są tylko w angielskiej wersji językowej.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.06, rozmiar pliku: 387 kb
  
WL2CABR
 Program do konwersji plików z WriteLoga do formatu Cabrillo zgodnego z formatem dla SPDX Contest 2004. W tej wersji WL2CABR zostały uwzględnione zmiany w kategoriach zawodów wprowadzone od 2004r.
 Pobierz plik
wersja pliku: 4.01, rozmiar pliku: 286 kb
  
WL2DX4WIN
 Program do konwersji plików ADIF z WriteLog-a do plików ADIF dla DX4WIN. Usuniety problem z polem COMMENT, ktore nie było zapisywane, jeśli nie było zapisywania FREQ.
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.12, rozmiar pliku: 186 kb
  
EDI2DX4WIN
 Program do konwersji plików EDI, używanych do rozliczania zawodów na UKF, na pliki ADIF dla DX4WIN. Po konwersji logu z zawodów w formacie EDI możliwy jest prosty import danych do DX4WIN.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.20, rozmiar pliku: 185 kb
  
MIX2DX4WIN
 Program do konwersji pliku ADIF z MixW32 do formatu ADIF specyficznego dla DX4WIN. W programie można wybrać okres, z którego łączności mają znaleźć się w pliku wynikowym, a także dopisać własne komentarze do wszystkich QSO.
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.00, rozmiar pliku: 187 kb
  
MMTTY2DX4WIN
 Program do konwersji logu z MMTTY do formatu ADIF, uwzględniającego specyfikę DX4WIN.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 184 kb