Menu:

Programy służące do obsługi zawodów
i przygotowania logów po zawodach:

DQR_Log
 Uniwersalny program służący do logowania łączności w zawodach w czasie rzeczywistym. Program sprawdza powtórzone QSO (jedna łączność na paśmie tą samą emisją), wyświetla podpowiedzi znaków (plik MASTER), znaki stacji zalogowanych podczas zawodów, listę sufiksów zalogowanych znaków, po zawodach zapisanie danych w formacie Cabrillo, ADIF, REG1TEST (EDI) lub CSV.

Zmiany w wersji 3.2.9.0:
 • ze względu na zgłaszane przypadki zawieszania się programu po wywołaniu edycji QSO, został dodany dodatkowy backup automatycznie zapisujący log przed edycją. Log zapisywany jest w katalogu Backup_logs pod nazwą edit_DataCzasEdycji.dqr. Niestety nigdy nie udało mi się odtworzyć zawieszenia logu, a także nie znalazłem błędów analizując kod programu. Dlatego zalecam nie poprawiać QSO w czasie zawodów, a dopiero po ich zakończeniu, zapisując uwagi na papierze :)
 • kliknięcie na polu czasu blokowało zegar
 • uaktualniony plik master_sp.txt - tnx Janek SQ7LQJ

Program DQR_Log jest bezpłatny. Jednak na jego stworzenie poświęciłem bardzo dużo czasu i z tego powodu wszelkie dotacje będą mile widziane
 Pobierz plik
wersja pliku: 3.2.9.0, data: 2014.12.13, rozmiar pliku: 1461 kb
  
SWL_DQR_Log
 Program dla SWL służący do logowania nasłuchów w zawodach (w czasie rzeczywistym).

Podstawowe funkcje programu:
 • możliwość logowania nasłuchów w czasie rzeczywistym, jak również w trybie off-line,
 • automatyczne logowanie w czasie UTC (przy logowaniu w czasie rzeczywistym),
 • logowania nasłuchów na pasmach od 160M do 70CM (za wyjątkiem pasm WARC),
 • logowanie nasłuchów emisjami: CW, SSB, FM, RTTY, PSK31 i HELL,
 • pola logowania konfigurowalne przez użytkownika,
 • logowanie jedno- i dwuczłonowych grup kontrolnych,
 • edycja zalogowanych danych,
 • zapis zalogowanych danych w formacie Cabrillo,
 • podpowiedzi znaków (z pliku MASTER.DTA),
 • sprawdzanie powtórzeń nasłuchów (DUPE),
 • możliwość dzielenia zalogowanych nasłuchów podczas zapisywania ich do pliku Cabrillo,
 • wielojęzykowy interfejs użytkownika.
Do programu dołaczony jest plik pomocy (polski, angielski i holenderski).
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.10, data: 2014-09-20, rozmiar pliku: 963 kb
  
Cabrillo_gen
 Program służacy do ręcznego wprowadzenia łączności po zawodach do komputera i zapisania ich w formacie Cabrillo. W wersji 2.2.0 został poprawiony nagłówek pliku: poprawiony zapis dla pól EMAIL i CREATED-BY.
Jarek SP3CMA przygotował instrukcje korzystania z programu: Generator Cabrillo wg SP7DQR. Jest to plik w formacie PDF. Dziękuję!
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.2.0, data: 2015-01-17, rozmiar pliku: 280 kb
  
Zawody Barbórkowe
 Program służący do logowania łączności w Zawodach Barbórkowych w czasie rzeczywistym, zarówno w turze KF, jak i w turze UKF zawodów. Program oblicza punkty (również premię za ułożenie słowa BARBORKA z ostatnich liter znaków), sprawdza powtórzone QSO, a na koniec umożliwia zapisanie danych w formacie Cabrillo wymaganym przez Komisję Zawodów, a także w formacie ADIF do importu danych do głównego programu logującego.
Pod prawym klawiszem myszy umieszczone są dodatkowe funkcje umożliwiające edycję zapisanych QSO.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 295 kb
  
SPDXContest
 Poprawiona wersja programu do wprowadzenia logu 'papierowego' za SPDX Contest i zapisania go w formacie Cabrillo przyjętym dla SPDX Contest. Przesłanie pliku Cabrillo zamiast logu papierowego ułatwia pracę Komisji Zawodów! Od wersji 1.10 umożliwe jest dodatkowo zapisanie wprowadzonych danych w formacie ADIF w celu poźniejszego zaimportowania ich do logu elektronicznego, np. Loggera. Program uwzględnia nowe kategorie zawodów. Zgodnie z regulaminem SPDX Contestu dostępne kategorie to:
 • MO AB MIXED
 • SO TB MIXED
 • SO AB MIXED HP
 • SO AB MIXED LP
 • SO AB MIXED QRP
 • SO AB PHONE HP
 • SO AB PHONE LP
 • SO AB CW HP
 • SO AB CW LP
 • SO SB PHONE
 • SO SB CW
 • SWL MIXED
Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć w Regulaminie zawodów na oficjalnej stronie SPDX Contest.
W wersji 5.00 został usunięty błąd zapisu daty w pliku ADIF.
 Pobierz plik
wersja pliku: 5.00, rozmiar pliku: 375 kb
  
IARU_gen
 Program służacy do ręcznego wprowadzenia łączności po zawodach do komputera i zapisania ich w formacie Cabrillo, napisany specjalnie do wygenerowania logu dla zawodów IARU-HF.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 277 kb
  
SN0HQ Multilog Generator
 Program napisany specjalnie dla zawodów IARU. Służy do logowania łączności w czasie rzeczywistym. Data i czas (przeliczany do UTC) QSO ustawiane są automatycznie wg danych w systemie operacyjnym. Logowanie może odbywać się dla wielu operatorów - każdy z nich widzi własny log. Pod prawym klawiszem myszy umieszczone są funkcje umożliwiające edycję zapisanych QSO. Po zawodach wszystkie logi można zapisać w formacie Cabrillo zgodnym z wymogami zawodów IARU oraz w formacie ADIF do zaimportowania do własnego logu.
Program, powstały z inspiracji Zygmunta SP5ELA, może mieć zastosowanie zwłaszcza w klubach, gdy wielu operatorów będzie robiło łączności z naszymi stacjami SN0HQ.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 285 kb
  
WL2CABR
 Program do konwersji plików z WriteLoga do formatu Cabrillo zgodnego z formatem dla SPDX Contest 2004. W tej wersji WL2CABR zostały uwzględnione zmiany w kategoriach zawodów wprowadzone od 2004r.
 Pobierz plik
wersja pliku: 4.00, rozmiar pliku: 286 kb
  
SPDXContest_SWL
 Program bardzo podobny do programu SPDXContest, ale przeznaczony specjalnie do wprowadzenia nasłuchów dokonanych podczas SPDX Contestu.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 373 kb
  
SWL_Cabrillo
 Program przeznaczony do wprowadzenia po zawodach przeprowadzonych nasłuchów do komputera i zapisania ich w formacie Cabrillo.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.00, rozmiar pliku: 277 kb
  
Dni Morza
 Program bardzo podobny do programu SPDXContest, ale przeznaczony specjalnie do wprowadzenia łączności przeprowadzonych w zawodach "Dni Morza".
 Pobierz plik
wersja pliku: 2.00, rozmiar pliku: 281 kb