Menu:

Bazy danych do Loggera32

Bazy głównych i podległych jednostek administarcyjnych
 Bazy głównych i podległych jednostek administarcyjnych uzupełnione o polskie gminy, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie w Loggerze32 takich samych zestawień dla gmin (dyplom PGA) jak dotychczas dla powiatów (dyplom SPPA). Załączonymi plikami należy zastąpić oryginalne pliki w głównym katalogu Loggera32. Proszę pamiętać o zrobieniu kopii zapasowej dotychczasowych plików!
Dodatkowo należy skonfigurować Loggera32, aby dało się wyświetlać dane dotyczące dyplomu PGA. W tym celu wybieramy opcję Narzędzia -> Konfiguracja dyplomów -> Konfiguruj dyplomy podległych jednostek administracyjnych. W polu View this Award wybieramy ten dyplom, dla którego pola Award Name i Menu Caption są puste. Wpisujemy tam dwa razy PGA (w pola Award Name i Menu caption) i klikamy na Apply changes to this Award, a następnie Exit. Teraz dyplom PGA jest juz widoczny w wykazie dyplomów podległych jednostek administracyjnych (Dyplomy -> Dyplomy podległych jednostek organizacyjnych). Po wybraniu PGA wyświetlane jest okno z wykazem wszystkich gmin oraz z zaznaczonymi gminami, z którymi było QSO lub które zostały potwierdzone.
Aby te informacje o gminach zrobionych/potwierdzonych były widoczne, należy je wprowadzić do logu. W tym celu klikamy na właściwym QSO prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Edytuj info o podmiocie. Następnie w polu Award wybieramy PGA. Następnie wybieramy właściwe województwo i gminę i zatwierdzamy wybór (Apply).
W zależności od wyboru dyplomu (PGA lub SPPA) można prowadzić równolegle dwie statystyki. Jedyna wada to taka, że jednej łączności nie można przypisać równocześnie powiatu i gminy, może to być albo jedno, albo drugie.
Rozwiązanie tego problemu zaproponował Krzysztof SP5KP: wystarczy ponownie zalogować QSO z tą samą stacją wprowadzając niewielką różnicę czasu. Wtedy do jednego QSO można przypisać powiat, a do drugiego gminę.

Inne rozwiązanie to prowadzenie zestawień w jednym z trzech dostepnych dyplomów użytkownika. Aby dyplom PGA był widoczny, należy wybrać opcje Narzędzia -> Konfiguracja dyplomów -> Konfiguruj dyplomy użytkownika. W wolne pole Menu caption wpisujemy np. Gminy SP, a w Award Name PGA. W logu powinno byc ustawione wyświetlanie odpowiednich pól (USER_1..USER_3). Przy korzystaniu z tych pól dla PGA nie ma potrzeby zamiany baz danych. Wada tej metody to brak wyświetlania wszystkich gmin SP, a tylko tych, które zostały wpisane do logu. Wpisywanie odbywa się ręcznie i nie jest sprawdzane z bazą, przez co moze być powodem wprowadzenia błędnych oznaczeń gmin.

Najczęściej w Loggerze32 jako podległe jednostki administracyjne prowadzi się zestawienia dotyczące tylko jednego z dyplomów: SPPA lub PGA. Dane do drugiego dyplomu umieszcza się w polach USER2 lub USER3. Dlatego nie warto mieć wgranej bazy podległych jednostek administracyjnych zawierającej jednocześnie dane do SPPA i PGA, gdyż za każdym razem, gdy chcemy wprowadzić jakieś dane dotyczące powiatu czy gminy trzeba dokonywać wyboru zestawienia, którego dane mają dotyczyć: SPPA lub PGA. W takim wypadku lepiej mieć tylko bazę dotyczącą tylko jednego wybranego dyplomu. .
Dlatego w spakowanym pliku prim_sec.zip znajdują się trzy pliki:
  • prim_sec_pga.zip - baza zawierająca dane dotyczące tylko PGA
  • prim_sec_sppa.zip - baza zawierająca dane dotyczące tylko SPPA
  • prim_sec_sppa_pga.zip - baza zawierająca dane dotyczące SPPA i PGA
W zależności od prowadzonej statystyki należy do głównego katalogu Loggera32 rozpakować właściwy plik zastępując istniejące pliki.
 Pobierz plik
wersja pliku: -, rozmiar pliku: 1980 kb