Menu:

Tłumaczenie pliku pomocy Loggera32

i polska biblioteka do Loggera32:

Plik pomocy
 Rozpoczęcie prac nad polską wersją pliku pomocy Loggera32 było mozliwe dzięki wsparciu: Andrzeja Łukaszewskiego SP3JIA, Zenona Mandryto SP4JWD oraz Ryszarda Winiarskiego SP8ONZ. Mimo że wersja pliku pomocy to 1.4.8, ale jest to numeracja zupełnie nie związana z wersją Loggera32. Dotychczas przetłumaczone rozdziały pliku pomocy zostały uaktualnione do najnowszej wersji angielskiej 2.60. Najwięcej zmian zostało dokonanych w rozdziałach: Okno poprzednich łączności, Okno wprowadzania danych, Mapa pasma, Konfiguracja rotatora anteny. Zostały przetłumaczone też kolejne rozdziały: Praca SO2R, Wpisy informacyjne, Okno spotów DX.
Plikami z LOGGER32HLP_148.ZIP należy zastąpić oryginalne pliki w głównym katalogu Loggera32. Program Logger32 dostępny jest tylko na stronie domowej: www.logger32.net.
 Pobierz plik
wersja pliku: 1.4.8, data: 2008.07.12, rozmiar pliku: 4421 kb
  
Polska bibliteka do Loggera32 wer. 3.50.x
 Jest to polska biblioteka do Loggera32 w wersji 3.50.x. Po rozpakowaniu plik 1045.dll należy umieścić w głównym katalogu Loggera32. Po uruchomieniu programu podstawowe menu oraz komunikaty powinny być po polsku.
Zmiany w kolejnych wersjach Loggera32 są opisane w pliku pomocy. Dodano m.in. możliwośc flagowania QSO pod kątem OQRS, ruchome okienko znaku i okienko zegara.
Biblioteki do wcześniejszych wersji Loggera32 są dostępne tutaj.
 Pobierz plik
wersja pliku: 3.50.x, data: 2014.12.07, rozmiar pliku: 37.6 kb