Menu:Uzyskanie certyfikatu LoTW
przez krótkofalowców SP


Krótkofalowcy SP w celu uzyskania certyfikatu ARRL muszą spełnić dwa warunki:

1. Przesłać do ARRL drogą pocztową kserokopie niezbędnych dokumentów papierowych.
2. Przesłać do ARRL drogą elektroniczną prośbę o certyfikat.

Spełnienie pierwszego warunku jest proste. Należy do koperty włożyć kserokopię swojej licencji oraz kserokopię dowolnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.). Ta druga kserokopia jest przez ARRL niszczona po weryfikacji. Dodatkowo proponuję załączyć list przewodni (dokument request.doc w pliku certyfikat.zip), którego wzór można wykorzystać (oczywiście wprowadzając niezbędne poprawki - patrz plik uwagi.txt znajdujący się w spakowanym pliku). Przygotowane dokumenty należy wysłać na adres:

Logbook Administration
ARRL
225 Main Street
Newington, CT 06111
USA

UWAGA: wysłania dokumentów pocztą należy dokonać jedynie dla uzyskania pierwszego certyfikatu. Najlepiej tego dokonać dla aktualnego znaku. Powinien to być podstawowy znak, taki jak w licencji, bez dodatkowych identyfikatorów typu '/p' czy '/5'. Dla znaków z dodatkowymi identyfikatorami, np. dla SP7DQR/5, należy uzyskać kolejny certyfikat, ale występujemy o niego dopiero po otrzymaniu certyfikatu podstawowego, wykorzystując otrzymany podpis cyfrowy. W przypadku potrzeby uzyskania certyfikatów dla innych używanych znaków do uzyskania kolejnego certyfikatu należy wysłać do ARRL drogą elektroniczną zeskanowaną licencję.

Drugi warunek uzyskania certyfikatu wymaga zainstalowania oprogramowania opracowanego przez ARRL. Należy ze strony ARRL ściągnąć wersję instalacyjną programu TQSL i zainstalować go (uwaga: aktualna wersja programu to 1.13).
Po zainstalowaniu oprogramowania (instalowane są dwa programy: TQSL i TQSLCert), należy uruchomić program TQSLCert i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Zrzuty ekranów z kolejnych kroków można znaleźć w pliku certyfikat.zip. Wynikiem działania programu jest prośba o certyfikat - plik z rozszerzeniem .tq5, np. plik sp7dqr.tq5. Plik ten należy wysłać na adres: lotw-logs@arrl.org. Zwrotnie z ARRL przychodzi automatyczna odpowiedź o przyjęciu prośby o certyfikat:


Po spełnieniu obu warunków otrzymania certyfikatu z ARRL otrzymujemy na podany adres e-mail certyfikat. Jest to plik z rozszerzeniem .tq6, np. SP7DQR.tq6. Klikając dwukrotnie na takim załączniku powinien uruchomić się program TQSLCert i automatycznie zaimportować otrzymany certyfikat. Jeśli program się nie uruchomi automatycznie, należy zapisać plik .tq6 i po otwarciu TQSLCert wybrać z menu File opcję Load Certificate File. Plik .tq6 należy oczywiście zapisać na dysku i zrobić jego kopię archiwalną na dyskietce albo jeszcze lepiej na CD.
Mając już podstawowy certyfikat, można wystąpić (jeśli to konieczne), o kolejne certyfikaty.

W tym celu ponownie należy uruchomić TQSLCert i wybrać opcję New Certificate Request... z menu File. Kolejne kroki są identyczne jak dla certyfikatu podstawowego, poza jednym: należy wybrać opcję Signed i wskazać w polu certyfikatów podstawowy certyfikat uzyskany z ARRL (widok z lewej strony). Przy wypełnianiu prośby o kolejny certyfikat wskazane jest podanie takiego samego hasła dostępu jak dla certyfikatu podstawowego - ułatwia to późniejszą pracę z LoTW. Po podaniu wszystkich danych i zapisaniu pliku .tq5 w oknie certyfikatów pojawi sie drugi wpis dotyczący certyfikatu oczekującego (widok powyżej z prawej strony).

Kolejność spełnienia obu warunków uzyskania certyfikatu jest dowolna. Najlepiej wysłać pocztą wymagane dokumenty i jednocześnie wysłać e-mailem plik .tq5. Potwierdzenie otrzymania pliku nadejdzie z ARRL natychmiast, natomiast sam certyfikat otrzymamy dopiero po dotarciu przesyłki pocztowej do ARRL. W moim przypadku trwało to około dwóch tygodni.

Po uzyskaniu certyfikatów proponuję je zarchiwizować. Posiadanie samych plików tq6 jest niewystarczające w przypadku uszkodzenia dysku czy utraty klucza prywatnego. Ponadto zarchiwizowane łącznie certyfikaty i klucz prywatny można wykorzystać przy instalacji TQSL na innym komputerze. Aby zarchiwizować certyfikaty i klucz podstawowy, należy w programie TQSLCert podświetlić certyfikat i z menu Certificate wybrać opcję Save:

Pojawi się wtedy okienko zapisu pliku w formacie PKCS#12 (rozszerzenie .p12). W takim pliku zapisywany jest jednocześnie certyfikat oraz klucz prywatny:

Przy zapisywaniu pliku podajemy jeszcze dwa razy nowe hasło, a następnie stare hasło (najlepiej używać jednego hasła). Haslo zapisujemy - pamięć jest ulotna HI...
Jeśli mamy więcej certyfikatów, należy powyższe czynności powtórzyć kolejno dla wszystkich certyfikatów.

Uzyskane pliki .p12 należy skopiować na pendrive lub nagrać na CD.

Teraz, w przypadku utraty certyfikatów LoTW lub instalacji programu na innym komputerze, należy ponownie zainstalować programy (TQSL i TQSLCert) i uruchomić program TQSLCert. Na pytanie, czy chcemy wysłać prośbę o certyfikat wybieramy NIE. Następnie wybieramy opcję Load Certificate File z menu File i wybieramy typ pliku PKCS#12:

Po wybraniu pliku .p12 z certyfikatem i kluczem prywatnym i podaniu haseł certyfikat pojawi się w oknie TQSLCert. Należy to powtórzyć dla wszystkich posiadanych certyfikatów.

W przypadku utraty klucza prywatnego czy zapomnieniu hasła, jedyny sposób ich uzyskania to ponowne uzyskanie certyfikatu z ARRL poprzez wygenerowanie i wysłanie nowego pliku tq5. Posiadanie plików PKCS#12 i zapisanych haseł zabezpiecza nas przed tym.

Poprzednia strona Następna strona