Menu:


Przygotowanie danych o QSO

do logu światowego LoTW


Jeśli już otrzymaliśmy certyfikat z ARRL, można przystąpić do przygotowania własnego logu do wysłania go do LoTW. W tym celu należy zapisać dane z logu w pliku ADIF lub Cabrillo. Użytkownikom logu DX4WIN proponuję przekonwertowanie pliku ADIF zapisanego z tego logu programem DX2ADIF (który powstał przy pierwszych testach LoTW) - otrzymany w ten sposób plik ADIF jest bardziej zgodny ze standardem ADIF. W przypadku potrzeby dodania do LoTW kilku QSO można je zapisać po uruchomieniu programu TQSL bezpośrednio w formacie ADIF, wprowadzając dane o QSO w okienku otwierającym się po wybraniu opcji Create New ADIF file w menu File.
Przed wysłaniem pliku do LoTW należy jeszcze zdefiniować położenie stacji. W tym celu uruchamiamy TQSL i w menu Station definiujemy różne lokalizacje stacji. Po podaniu wszystkich wymaganych danych zapisujemy kolejne lokalizacje jako np. SP7DQR Kielce, SP7DQR/5 Warszawa itp. Podanie lokalizacji jest wymagane przy generowaniu pliku do LoTW z podpisem cyfrowym. Dla każdej takiej lokalizacji (SP7DQR, SP7DQR/5) należy mieć osobny certyfikat.


Mając przygotowany plik ADIF i zdefiniowane lokalizacje w programie TQSL z menu File należy wybrać opcję Sign existing ADIF or Cabrillo File. Program pyta kolejno o lokalizację stacji, dla której generowane są dane, o plik ADIF (należy go wskazać na dysku) i o nazwę pliku, w którym mają zostać zapisane dane podpisane cyfrowo. Program żąda również podania hasła wprowadzonego podczas generowania prośby o certyfikat (ułatwieniem jest tu podanie jednakowego hasła dla wszystkich certyfikatów). Podczas pracy programu wyświetlana jest informacja o postępie w podpisywaniu danych, a po zakończeniu pracy wyświetlana jest informacja o ilości podpisanych rekordów oraz o lokalizacji pliku wynikowego. Plik wynikowy ma zawsze rozszerzenie .tq8.
Wygenerowany plik należy wysłać na adres LoTW: lotw-logs@arrl.org. E-mail może zawierać kilka załączonych plików .tq8 i może nie mieć tytułu i treści. Plik .tq8 można także załadować bezpośrednio na stronie LoTW, bez wysyłania go e-mailem.
Przy drodze e-mailowej z ARRL przychodzi zwrotnie potwierdzenie o otrzymaniu pliku .tq8, o ilości przetworzonych QSO. Odpowiedź może przyjść nawet po kilku godzinach, w zależności od aktualnej 'kolejki' plików od innych krótkofalowców.Poprzednia strona Następna strona