Menu:


Sposób korzystania z logu światowego LoTW


Po otrzymaniu potwierdzenia, że nasze dane zostały przyjęte do LoTW, można odwiedzić stronę LoTW, aby obejrzeć te dane i sprawdzić, które QSO zostały potwierdzone i jaki jest stan naszych osiągnięć DXCC.
Po otwarciu strony LoTW w przeglądarce widoczne są ogólne informacje o Logbook of The World. Aby przejść dalej należy kliknąć na linku w górnej części strony:Pojawia się wtedy kolejna strona, na której należy kliknąć kolejny link:Po kliknięciu na powyższym linku pojawia się strona umożliwiająca zalogowanie się do LoTW. W pole USERNAME należy wpisać swój znak (zgłoszony w certyfikacie podstawowym), a pole PASSWORD należy wpisać hasło, które otrzymaliśmy e-mailem razem z certyfikatem.
Hasło to jest w mailu z ARRL w miejscu gwiazdek na rysunku obok. Nie należy mylić go z hasłem podanym podczas tworzenia prośby o certyfikat: tamtym hasłem posługujemy się tylko przy generowaniu plików z podpisem cyfrowym i przy wysyłaniu próśb o kolejne certyfikaty. Hasło otrzymane z ARRL służy tylko do logowania się do LoTW!
Czynność błądzenia po stronach www i logowania można nieco uprościć. W tym celu po otworzeniu strony LoTW, w przeglądarce wybieramy w menu Plik opcję Wyślij -> Skrót na pulpit. Następnie odnajdujemy ten skrót na Pulpicie i wybieramy jego właściwości (opcja ukryta pod prawym klawiszem myszy). W zakładce Dokument sieci web w polu Adres URL wpisujemy:
https://p1k.arrl.org/lotwuser/default?login=SP7DQR&password=******
(oczywiście wpisując tam swój znak zamiast 'SP7DQR' i własne hasło na końcu zamiast '******')
Dodatkowo można zmienić sobie nazwę tego skrótu czy jego ikonę. Po kliknięciu na takiej ikonie następuje automatyczne zalogowanie się do własnego logu na stronie LoTW.
Po zalogowaniu po prawej stronie wyświetlane są dane dotyczące własnego logu: liczba QSO w logu oraz liczba QSO potwierdzonych. Dostępne funkcje dotyczące logu znajdują się w pasku przycisków na górze strony:Najważniejsze są dwa przyciski: Your QSOs, otwierający stronę umożliwiającą dostęp do własnego logu, oraz przycisk Awards, w którym wyświetlane są statystyki dotyczące potwierdzonych QSO zaliczonych do DXCC. Kolejne przyciski to szukanie znaku (Find Call), ładowanie własnego pliku .tq8 bezpośrednio na stronie LoTW, a nie za pośrednictwem e-maila (Upload File) oraz informacja o własnych danych (Your Account).
Wracając do przycisku Your QSOs - po jego kliknięciu otwiera się strona, umożliwiająca podgląd własnych danych w logu:

Widoczne powyżej okienko umożliwia przeszukiwanie logu według wielu kryteriów. Jednak najczęściej używane przeze mnie funkcje to Most Recent QSLs i Most Recent QSOs, dostępne z prawej strony okienka. Umożliwiają one podgląd najnowszych QSL i QSO. Pierwsza funkcja umożliwia podejrzenie, jakie nowe potwierdzenia dotyczące własnego logu przybyły w ostatnim okresie:


Po naciśnięciu kolejnego przycisku: Awards, pojawia się okienko jak poniżej:

Kliknięcie na przycisku Select DXCC Award Account generuje zestawienie dotyczące dyplomu DXCC:

Kliknięcie na emisji czy paśmie w kolumnie Award powoduje wyświetlenie szczegółowego zestawienia dotyczącego wybranej opcji.
W przypadku, gdy posługiwaliśmy się kilkoma znakami, dla których uzyskaliśmy osobne certyfikaty, można tak skonfigurować LoTW, aby wszystkie osiągnięcia zaliczały się do jednego dyplomu DXCC. W tym celu, po kliknięciu na przycisku Awards, wybieramy opcję Modify Account widoczną z lewej strony, następnie zaznaczamy logi, które mają być zaliczone do logu podstawowego i klikamy na przycisku Submit Modification. Modyfikację ponownie potwierdzamy klikając na przycisku Merge Accounts na kolejnej stronie i już osiągnięcia z różnych logów będą zaliczane wspólnie do DXCC.


Na zakończenie kilka słów o opłatach związanych z weryfikacją osiągnięć DXCC poprzez LoTW. Po spełnieniu warunków dyplomu kwota naliczana jest automatycznie i wystarczy tylko podać numer karty kredytowej, aby otrzymać dyplom DXCC. Niestety, do opłaty liczą się potwierdzenia do wszystkich kategorii dyplomu (pasma, emisje) (patrz pozycja Challenge w zestawieniu DXCC). Koszty jednostkowe są widoczne w opcji Payment Credits na stronie Your Account. Przypuszczam, że potwierdzenie 100 krajów DXCC Mixed to ok. 250 potwierdzeń Challenge, a więc kwota około 40-50 USD, co biorąc pod uwagę wszystkie aspekty (przygotowanie wykazów, kart QSL, koszty ich wysyłki do weryfikacji i nerwy, aby nie zaginęły w drodze itp.) jest chyba do przyjęcia.

Niestety nie wszystko da się opisać na stronie www. Mam nadzieję, że moja praca ułatwi wielu Kolegom rozpoczęcie korzystania z LoTW. Zachęcam do tego - projekt ma szanse powodzenia, jeśli będzie korzystało z niego jak najszersze grono krótkofalowców. W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy - będę starał się pomagać w rozwiązywaniu problemów.

73! de Marek SP7DQR


Poprzednia strona